Puhdasta kotimaista sähköä aurinkoenergialla

Suomessa on yhtä paljon aurinkovoiman tuotantopotentiaalia kuin Keski-Euroopassa, sillä pimeitä talvia kompensoi valoisa kesä. Suomen viileä ilmasto lisää aurinkopaneelien tehokkuutta. Aurinkoenergialla on keskeinen rooli vihreässä siirtymässä erityisesti täydentäen tuulisähkön tuotantoa.

Kuva: Better Energy

Aurinkovoima – loppumaton, luotettava ja kestävä energianlähde

Aurinkovoima on maailmanlaajuisesti yksi nopeimmin kasvavista ja kehittyvistä energiantuotantomuodoista. Aurinkoenergia on loppumaton, luotettava ja kestävä energialähde, jonka tuotto on hyvin ennustettavaa. Aurinkovoiman tuotanto ei aiheuta kasvihuonekaasupäästöjä, minkä vuoksi aurinkovoimalla on tärkeä rooli ilmastonmuutoksen hillinnässä. Aurinkovoimalan toiminnasta ei myöskään synny pienhiukkas- tai muita haitallisia päästöjä.

Aurinkopuistojen maisemavaikutukset ovat pieniä, sillä aurinkopaneelistot ovat matalia. Ihmisten voimakkaasti hyödyntämillä maa-alueilla aurinkopuistot voivat auttaa lisäämään biologista monimuotoisuutta ja suojelemaan tai luomaan elinympäristöjä kasveille, hyönteisille ja eläimille.

Auringosta Energiaa on Suomessa toimivien aurinkovoimakehittäjien yhteenliittymä

Auringosta Energiaa on Suomessa toimivien aurinkovoimakehittäjien yhteenliittymä, joka haluaa edistää aurinkovoiman rakentamista Suomeen.

Yhtiöt ovat halukkaita kehittämään Suomen aurinkoenergia-alaa ja valmiita investoimaan yhteensä yli 10 miljardia euroa uuteen aurinkoenergiaan Suomessa lähivuosien aikana. Aurinkovoimahankkeet tuovat alueilleen elinvoimaa. Alueen maanomistajille ne tuovat maanvuokratuloja sekä kunnille ja niiden asukkaille kiinteistöverotuloja. Aurinkovoima pienentää kuntien hiilijalanjälkeä ja lisää Suomen energiaomavaraisuutta.

Kuva: Better Energy

Suomen teollistaminen vaatii puhdasta sähköntuotantoa tukevaa päätöksentekoa

Suomi käy läpi suurta energiamurrosta ja kulkee kohti uuden teollisuuden aikakautta lisäämällä voimakkaasti puhdasta sähköntuotantoa. Tuulivoiman ohella tarvitsemme myös runsaasti aurinkoenergiaa, jonka hyödyntämiseen on Suomessa hyvät edellytykset. Aurinkovoima tasapainottaa Suomen sähköjärjestelmää. LUT-yliopiston mukaan aurinkoenergialla voidaan tuottaa tulevaisuudessa kymmeniä prosentteja Suomen uusiutuvan energian tarpeesta.

Tuontienergiasta aiemmin riippuvainen Suomi etenee puhtaan sähkön avulla kohti vetytaloutta. Runsaan puhtaan ja uusiutuvan sähkön tuotannosta tulee uusi teollisuuspolitiikan kivijalka, mikä vauhdittaa uusien jalostettujen tuotteiden vientiä.

Teollisen mittakaavan aurinkoenergiatuottajat eivät tarvitse jatkossa valtion taloudellista tukea. Toimijat ovat valmiina investoimaan yli 10 miljardia euroa aurinkovoimaan Suomessa lähivuosien aikana.

Ajankohtaista

Tärkeimmät keinot edistää teollisen mittakaavan aurinkoenergiatuotantoa Suomessa:

01

Vahvistetaan aurinkovoiman roolia osana Suomen energia- ja ilmastostrategiaa sekä teollista kasvustrategiaa​.

Tavoitteena on aurinkoenergian roolin vahvistaminen osana puhdasta energiatuotantoa ja näin mahdollistaa vähäpäästöisen teollisuuden kasvu Suomessa.

Määritetään kansallinen tavoitetaso aurinkovoiman tuotannolle, sekä keinovalikoima tavoitteiden saavuttamiseksi.

 

 

02

Aurinkoenergiapuistojen kiinteistövero lasketaan samalle tasolle maatuulivoiman kiinteistöveron kanssa suhteessa tuotettuun energian määrään.

Investointiympäristön ja kannattavuuden vahvistaminen ovat edellytyksiä teollisen mittakaavan aurinkovoiman tuotannon lisäämiselle ilman valtion avustuksia.

03

Aurinkoenergiatuotannon luvitusta toteutetaan nykyisten luvituskäytäntöjen pohjalta mahdollistaen myös suunnittelutarveratkaisujen (STR) käytön.

Mikäli luvittaminen sujuu yhdessä vuodessa, saadaan puisto sähköntuotantoon 2-3 vuodessa.

Aurinkoenergiaa kehittävät yhtiöt ovat halukkaita luomaan alalle yhteisiä toimintamalleja ja standardeja ja edistämään alalle vastuullista sääntelyä yhdessä energia- ja ympäristökysymyksistä vastaavan hallinnon kanssa.

Koalition jäsenet

Better Energy rahoittaa, rakentaa, ylläpitää ja omistaa aurinkovoimaloita Tanskassa, Ruotsissa ja Puolassa sekä on aloittanut toiminnan Suomessa. Yritys on suurimpia toimijoita pohjoismaissa. Better Energy asensi vuonna 2022 jo noin 750 MW uutta aurinkovoimaa.

Energiequelle on uusiutuvaan energiaan keskittyvä yhtiö, joka toimii Suomen lisäksi mm. Saksan, Ranskan ja Puolan markkinoilla. Yli 25 vuoden kokemuksella yhtiö on toteuttanut yli 800 voimalaitosta ja 1 600 megawatin edestä uusiutuvan energian hankkeita. Energiequelle toimii aktiivisesti innovatiivisilla aloilla, joihin kuuluvat esimerkiksi energian varastointi sekä vety- ja P2X-ratkaisut. Yhtiöllä on suunnitteilla yhteensä yli 2500 MW edestä hankkeita eri puolella Suomea. Edustaja koalitiossa: Tiina Harpila, Team Leader Solar Power, +358 447 605 985, harpila@energiequelle.fi

European Energy on vuodesta 2004 toiminut tanskalaistaustainen kansainvälinen uusiutuvan energian yritys. Olemme asentaneet tähän mennessä yli 2 GW uusiutuvan energian hankkeita. Kehitämme, rakennutamme, hallinnoimme ja omistamme aurinko- ja tuulivoimapuistoja sekä myös Power-to-X hankkeita. Suunnittelemme aurinkovoimahankkeemme aina paikallistilanteen ehdoilla. Visiomme on olla merkittävä tekijä maailmanlaajuisessa vihreässä siirtymässä. Edustaja koalitiossa: Leo Raitanen, Head of Business Unit, Finland, +358 50 511 8465, lra(at)europeanenergy.com

Olemme yksi Euroopan puhtaimmista energiantuottajista ja toimintaamme ohjaavat kunnianhimoiset ympäristötavoitteet. Tavoitteenamme on kasvaa tuuli- ja aurinkovoimassa pohjoismaisilla markkinoilla. Tuotamme ja toimitamme luotettavasti puhdasta energiaa ja autamme teollisuusasiakkaitamme vähentämään toimintansa hiilidioksidipäästöjä. Ydinliiketoimintamme Pohjoismaissa koostuu päästöttömästä ja tehokkaasta sähköntuotannosta sekä sähkön ja kaukolämmön myynnistä kuluttaja- ja yritysasiakkaille. Yhtiömme 5 000 työntekijälle tarjoamme turvallisen ja inspiroivan työympäristön. Fortum Oyj:n osake noteerataan Nasdaq Helsingissä. Edustaja koalitiossa: Marko Lehenberg, Aurinkovoiman hankekehityspäällikkö, +358 50 310 6352, marko.lehenberg@fortum.com

Forus Oy on myynti- ja rahoitusyhtiö, joka kehittää palveluitaan ilmastonmuutoksen pysäyttämiseksi kannattavasti. Viimeisen 7 vuoden aikana olemme olleet mukana rakentamassa tai kehittämässä yli 80 aurinkovoimalaa Suomessa. Edustaja koalitiossa: Eero Oksanen, Toimitusjohtaja +358 50 562 8343, eero(at)forus.fi

Helen Oy on yksi Suomen suurimmista energia-alan yrityksistä. Helen on mukana aurinkopuistoliiketoiminnassa sen kaikissa eri vaiheissa, hankekehityksestä toteutukseen ja operointiin. Edustajat koalitiossa: Kimmo Malin, Edunvalvontapäällikkö, kimmo.malin(at)helen.fi ja Petri Polvilampi, Senior Manager; Projects, petri.polvilampi(at)helen.fi

Ilmatar Energy on pohjoismainen uusiutuvan energian yhtiö, joka kehittää, rakennuttaa, omistaa ja operoi teollisen kokoluokan tuuli- ja aurinkovoimaloita, sekä toimittaa niissä tuotetun sähkön asiakkailleen. Ilmattarelle on tärkeää tehdä aurinkovoimaa ympäristön ehdoilla. Tämä ohjaa kaikkea tekemistä aurinkopuistojen toteutuksessa aina suunnittelusta toteutukseen sekä elinkaaren aikaisten ylläpidollisten toimien aikana. Edustaja koalitiossa: Erkka Saario, VP; projects +358 40 355 7007, erkka.saario(at)ilmatar.fi

Korkia-konserni on suomalainen kansainvälisesti toimiva yrityskonserni, jonka toiminnan keskiössä on edistää kestävää kehitystä uusiutuvan energian hankkeita kehittämällä. Yhtiö luo kestävää taloudellista arvoa sidosryhmillensä - sijoittajille ja kehittäjille - keskittymällä investoimaan teollisen mittakaavan uusiutuvan energian kehittämiseen. Edustaja koalitiossa: Eeva Ahotupa, Head of Marketing and Communications +358 50 336 3150, eeva.ahotupa(at)korkia.fi

Neoen on uusiutuvan energian tuottaja. Kehitämme, rahoitamme, rakennamme, omistamme ja operoimme aurinkovoimaloita, tuulipuistoja ja akkuvarastoja. Suunnittelemme hankkeemme tuottamaan edullista sähköä tavalla, joka hyödyttää ympäristöä ja huomioi paikallisyhteisön. Tavoitteenamme on edistää maailmanlaajuista siirtymää uusiutuvan energian käyttöön. Edustaja koalitiossa: Sebastian Ahlnäs, Senior Business Development Manager +358 40 194 4006, sebastian.ahlnas(at)neoen.com

Neova on kansainvälinen monialakonserni, jonka energialiiketoiminnan pääpaino on uusiutuvissa energiamuodoissa. Neovalla on Suomessa käynnissä aktiivinen tuuli- ja aurinkovoimakehitys, jossa hyödynnetään erityisesti yhtiön omia turvetuotannosta vapautuvia maa-alueita. Neova Oy:n täysin omistama tytäryhtiö Vapo Terra Oy vastaa Neova-konsernin tuuli- ja aurinkovoimahankkeista. Edustaja koalitiossa: Lauri Alanen, Projektijohtaja, +358 50 379 3578, lauri.alanen(at)neova-group.com

OX2 on Suomessa vuodesta 2012 toiminut uusiutuvan energian yhtiö. OX2 kehittää, rakentaa ja hallinnoi suuren mittakaavan uusiutuvan energian ratkaisuja. Asiantuntemuksemme kattaa uusiutuvan energian koko arvoketjun. Lisäämällä uusiutuvan energian tuotantoa OX2 edistää muutosta kohti kestävämpää tulevaisuutta. Edustaja koalitiossa: Saku-Matti Mäki, Liiketoimintajohtaja +358 40 752 7045, saku-matti.maki(at)ox2.com

SAJM Holding Oy on vuonna 2020 perustettu teollisen mittakaavan kokoluokan aurinkovoimaloita suunnitteleva ja kehittävä suomalainen yhtiö. Tavoitteenamme on lisätä kotimaisen aurinkoenergian käyttöä ja vähentää sähköntuotannon hiilijalanjälkeä ja edistää kehitystä kohti hiilineutraalia Suomea. Edustaja koalitiossa: Pekka Averio, Hallituksen jäsen, +358 500 406 856, pekka(at)averio.fi

Skarta Energy on kotimainen, uusiutuvan energian hankekehitysyhtiö. Skarta Energyn hankekehitys on keskittynyt aurinkovoimahankkeisiin, joita voidaan täydentää tuulivoiman rakentamisella ja vetyratkaisuilla. Yhtiö on kehittämässä Suomen suurimpiin kuuluvia aurinkovoimahankkeita esimerkiksi yli sadan hehtaarin käytöstä poistetuille turvesuoalueille Utajärvellä sekä Hituran ja Pyhäsalmen vanhoille kaivosalueille Pohjois-Pohjanmaalla. Edustaja koalitiossa: Vikke Saarelainen, Varatoimitusjohtaja, puh. 040 754 4429, vikke.saarelainen(at)skarta.fi

Solarigo on suomalainen suuriin aurinkosähkötoteutuksiin erikoistunut yhtiö. Toimimme aurinkopuistojen hankekehittäjänä, suunnittelijana, investoijana, rakentajana, ylläpitäjänä sekä sähkön myyjänä. Vuodesta 2016 alkaen olemme toimittaneet yritysasiakkaillemme aurinkosähköä ja asentaneet yli 200 paikallisvoimalaa sisältäen useita megawattiluokan toteutuksia. Edustaja koalitiossa: Antti Koskelainen, Toimitusjohtaja, +358 40 726 7673, antti.koskelainen(at)solarigo.fi

Solmar Consulting Oy on kotimainen kestävän ja puhtaan energian kehitysyhtiö, joka kehittää teollisen mittakaavan aurinkovoimapuistoja rakennuslupavaiheeseen asti. Olemme 100% suomalainen yritys, jolla on osaavat tekijät ja kumppanina kotimainen sijoitus- ja asiantuntijayhtiö Korkia. Edustaja koalitiossa: Lauri Solin, Hankekehittäjä, +358 40 544 5603, lauri.solin(at)solmar.fi

Tornator Oyj on Suomen suurin yksityinen metsänomistaja yli 660 000 hehtaarin metsäomaisuudellaan. Tornator kehittää uusiutuvan energian tuotantoon sopivia alueitaan yhdessä valikoitujen kumppaneiden kanssa. Edustaja koalitiossa: Paula Mäki, Tuulivoimapäällikkö, +358 41 519 9400, paula.maki@tornator.fi

Ranskalaistaustainen Valorem on alan pioneeri ja markkinajohtaja kotimaassaan uusiutuvan energian tuotannossa. Suomessa Valorem kehittää, rakentaa ja operoi aurinkovoimahankkeita yhdessä Suomalaisten yhteistyökumppaniensa kanssa. Suomen yhtiö Valorem Energies Finland perustettiin vuonna 2019. Edustaja koalitiossa: Minna Jukola, Maajohtaja +358 40 776 7814, minna.jukola(at)valorem-energie.com

Suomesta puhtaan energian suurvalta -tavoitteen saavuttaminen edellyttää mittavaa uusiutuvan energian lisärakentamista