Aurinkovoiman lisärakentaminen suositumpaa kuin muiden energiantuotantomuotojen

Jos kansalaiset saisivat päättää, omiin kuntiin rakennettaisiin ensisijaisesti uusia aurinkovoimapuistoja muiden energiantuotantomuotojen sijaan. Aurinkovoimalle löytyy kannatusta erityisesti Itä-Suomesta.

Auringosta Energiaa -koalition tilaaman kansalaiskyselyn mukaan uusien energiantuotantolaitosten rakentamisessa tulisi suosia aurinkovoimaa. Muihin tuotantomuotoihin verrattuna aurinkovoiman rakentamista omaan kotikuntaansa suosii 56 prosenttia suomalaisista. Toiseksi suosituin muoto on tuulivoima (51 %) ja kolmanneksi suosituin vesivoima (22 %). Kivihiileen tai öljyyn pohjautuvaa sähköntuotantoa omaan kotikuntaansa haluaisi lisää vain yksi prosentti vastaajista.

Aurinkovoimalle löytyy kannatusta erityisesti Itä-Suomessa. Alueella asuvista vastaajista 65 prosenttia puoltaisi ensimmäisenä vaihtoehtona aurinkovoimaa omaan kotikuntaansa muihin energiantuotantomuotoihin verrattuna. Myös Etelä- ja Länsi-Suomessa aurinkovoima on suosituin, Pohjois-Suomessa puolestaan tuulivoima. Monille on kuitenkin epäselvää, onko aurinkovoiman tuottaminen Suomessa kannattavaa ilman valtiontukia.

”Teollisen mittakaavan aurinkovoima ja sen tuomat mahdollisuudet voivat olla suomalaisille melko tuntemattomia verrattuna esimerkiksi tuulivoimaan. Suomella on kuitenkin edellytykset tuottaa merkittävä määrä aurinkovoimaa, joka täydentääkin tuulivoimaa loistavasti. Aurinkovoiman rakentaminen tuo monia etuja ihmisille ja alueille: sen maisemavaikutukset ovat pieniä ja se tuo kunnille tuloja muun muassa kiinteistöverojen, maanvuokratulojen ja työllisyyden muodossa”, sanoo Auringosta Energiaa -koalitioon kuuluvan European Energyn Suomen liiketoimintayksikön johtaja Leo Raitanen.

Suomessa on mahdollista ja kannattavaa tuottaa teollisen mittakaavan aurinkovoimaa, sillä meillä pimeitä talvia kompensoi valoisa kesä, ja Suomen viileä ilmasto lisää aurinkopaneelien tehokkuutta.

”Teollisen mittakaavan aurinkovoimasta puhuttaessa on kyse merkittävästä sähköntuotannon lisäämisestä Suomeen. Uusiutuvan energian lisääminen liittyy paitsi Suomen hiilineutraalisuustavoitteisiin, myös uusiutuvaa energiaa vaativien investointien toteutumiseen”, jatkaa Raitanen.

Koalition tavoitteena on luoda puitteet 18 terawattitunnin tuotannolle vuonna 2035, mikä vastaa 26 prosenttia vuoden 2022 sähköntuotannosta.

Kyselyssä kartoitettiin suomalaisten näkemyksiä eri energiantuotantomuotojen suhteen, asenteita hiilineutraalisuustavoitteeseen ja yleistä suhtautumista aurinkovoimaan. Kysely toteutettiin Bilendin hallinnoimassa M3 Research -verkkopaneelissa helmikuussa 2023. Kyselyyn vastasi 1000 18–75-vuotiasta suomalaista. Otos on iältään, sukupuoleltaan ja maantieteelliseltä sijainniltaan kansallisesti edustava. Aineiston virhemarginaali on noin +/- 3,1 prosenttiyksikköä suhteessa lähtöotokseen.

Tutustu kansalaiskyselyyn täällä.

Lisätietoja: 

Leo Raitanen, liiketoimintayksikön johtaja, Suomi
European Energy
+358 50 511 8465
lra@europeanenergy.com

Auringosta Energiaa -koalitio on teollisen mittakaavan aurinkoenergiakehittäjien yhteinen ääni, joka edustaa toimialaa. 

Lisätietoa Auringosta Energiaa –koalitiosta:

Juha Mäkinen, johtava viestintäkonsultti
Pohjoisranta BCW
+358 40 570 9307
juha.makinen@bcw-global.com

www.aurinkopuistot.fi