Kunnat ovat keskeisessä roolissa energiamurroksessa – “Taloudellisia vaikutuksia ei pidä päättäjän missään tapauksessa väheksyä”

Kunnat ovat avainasemassa uusiutuvan energian hankkeiden edistämisessä, todettiin Suomen uusiutuvat ry:n järjestämässä keskustelupaneelissa SuomiAreenassa 27. kesäkuuta 2024. Kuntien rooli liittyy erityisesti hankkeiden kaavoitukseen ja luvitukseen. Uusiutuvan energian hankkeet tuovat taloudellista hyötyä kunnille ja ovat merkittäviä Suomen kilpailukyvylle.

Uusiutuvan energian hankkeita julkaistaan kasvavassa tahdissa eri puolille Suomea – ja hankkeiden määrän lisääntyessä päätökset ovat yhä useamman kuntapäättäjän pöydällä.

Aurinkovoimahankkeiden ja muiden uusiutuvan energian hankkeiden edistämisessä kunnilla on merkittävä rooli, kävi ilmi keskustelupaneelissa.

Kuntien rooli liittyy erityisesti uusiutuvan energian hankkeiden kaavoitukseen ja sujuvaan luvitukseen. Tärkeää on myös mahdollistaa hankkeista käytävää paikallista vuoropuhelua ja viedä omalta osaltaan kuntalaisille viestiä uusiutuvan energian hankkeiden hyvistä puolista.

Aurinkoenergiahankkeista konkreettisia hyötyjä kunnille

Uusiutuvan energian hankkeilla on alueellisesti myös taloudellista merkitystä. Ne tuovat uutta elinvoimaa pieniin kuntiin kasvukeskusten ulkopuolelle, lisäävät kiinteistöverotuloja, houkuttelevat uusia investointeja, tuovat välillisiä työpaikkoja esimerkiksi maansiirtourakoitsijoille ja asentajille, ja kerryttävät maanomistajien vuokratuloja.

– Suurimmat tulot kuntaan tulevat kiinteistöveroista. Suunnilleen 1000 euroa verotuloja per hehtaari rakennetusta aurinkovoimalaitoksesta ei ole varmastikaan yläkanttiin. Meillä tällä hetkellä on yli tuhat hehtaaria aurinkovoimaa suunnitteilla, ja kaikki nämä rakentuessaan toisivat vähintäänkin miljoona euroa vuodessa verotuloja, sanoi Joroisten kunnanjohtaja Jaakko Kuronen paneelissa.

Kokoomuksen eduskuntaryhmän puheenjohtaja Matias Marttinen toi esiin paneelissa, että eri puolilla Suomea on mittava määrä hankkeita vireillä, ja varsinkin monessa pienemmässä kunnassa uusiutuvan energian hankkeiden vaikutukset kunnan taloudessa ovat merkittäviä.

– Puhutaan sellaisista summista, joilla voidaan tehdä kohtalaisen merkittäviä investointeja kunnan alueella tai rahoittaa kuntalaisten peruspalveluita. Sen takia näitä vaikutuksia ei pidä päättäjän missään tapauksessa väheksyä, Marttinen huomautti paneelissa.

Valtiolla nähdään mahdollistava rooli

Uusiutuvan energian hankkeiden sujuva edistäminen kunnissa vaatii myös valtiolta toimenpiteitä: kuntien vahvaa toimijuutta tukevan toimintaympäristön ja selkeät ohjeet hankkeiden toteutukseen.

– Hankkeiden täytyy olla taloudellisesti kannattavia, näin ne myös ovatkin. Valtion tehtävä on huolehtia siitä, että lainsäädäntö on kunnossa, ja että luvitus on toimivaa. Jos on asioita, joita täytyy muuttaa ja joilla voidaan helpottaa hankkeiden eteenpäin viemistä, niin ne pitää tehdä, sanoi paneelissa Matias Marttinen.

Myös Suomen uusiutuvat ry:n toimitusjohtaja Anni Mikkonen toi paneelissa esiin kaavoituksen ja luvituksen sujuvuuden merkitystä.

– Verotuksen ja muiden kustannusten pitää pysyä sillä tasolla, että tänne on kannattavaa ja järkevää tehdä tuulivoimaa ja aurinkovoimaa, sanoi Mikkonen.

EK:n vihreän kasvun johtaja Ulla Heinonen huomautti, että uusiutuvan energian hankkeet liittyvät läheisesti Suomen kilpailukykyyn.

– Miksi kansainvälinen sijoittaja haluaisi tulla Suomeen? Täällä on oltava toimintaedellytykset, että hanke menee eteenpäin ja asiakkaat eli energialle on kysyntää. Investointiluvituksen sujuvuus, osaavaa työvoimaa, infra, kaikki asiat pitää olla kohdillaan, Heinonen sanoi paneelissa.

Paneelikeskusteluun osallistuivat Matias Marttinen, Ulla Heinonen, Jaakko Kuronen ja Anni Mikkonen. Keskustelun juonsi Anna Ståhle. Koko keskustelu on nähtävissä MTV Katsomon striimissä.

Suomen uusiutuvat ry on uusiutuvan energian hankekehittäjien uusi edunvalvontajärjestö.