Kuntapäättäjä, kiinnostaako teollisen aurinkovoiman rakentaminen kotikuntaasi?

Aurinkovoima tuo kunnille niin suoria kuin välillisiäkin talousvaikutuksia. Tässä tekstissä kerrotaan, millaisia hyötyjä aurinkovoimasta on kunnalle, ja millaisia vaikutuksia aurinkovoimalla on kuntien talouteen.

Teollisen mittakaavan aurinkovoima on erinomainen sähköntuotantomuoto: sen maisemavaikutukset ovat vähäiset, sillä voimala ei nouse puiden yläpuolelle, sen rakentaminen on nopeaa, mikäli luvitus etenee suoraviivaisesti ja uusiutuvana energiamuotona se tarjoaa vihreää sähköä.

Taloudellisessa mielessä aurinkovoima on hyvä tulonlähde kunnille, sillä siitä maksettavat kiinteistöverot maksetaan suoraan kunnille. Aurinkovoimaa voidaan rakentaa useimmiten myös sellaisille alueille, joilla ei vielä muuta uusiutuvan energian tuotantomuotoa ole.

Aurinkovoimasta hyötyjä kunnalle

Aurinkovoimalan tuotot kunnille muodostuvat kiinteistöveroista, suunnittelusta, rakentamisesta ja huollosta. Suunnittelun, rakentamisen ja huollon aikana tarvitaan osaavaa työvoimaa, ja kun hankkeissa suositaan paikallista työvoimaa, tuo se positiivisia vaikutuksia aluetaloudelle. Lisäksi aurinkovoimayhtiöt maksavat – usein paikallisille – maanomistajille vuokratuloja, jotka kiertävät usein alueen talouden käyttöön.

Paikallistuntemus on suunnittelussa ja rakentamisessa tärkeää, jotta löydetään olosuhteiltaan parhaat sijainnit aurinkopuistoille. Kun hyödynnetään paikallisia yrityksiä suunnittelussa, perustuksissa ja asennuksissa, jäävät palkat paikallistalouteen. Rakentamisvaiheesta eteenpäin hankekehittäjät maksavat vuokraa maanomistajille. Näiden vuokrasopimusten pituus mitataan kymmenissä vuosissa ja ne vastaavat puistojen käyttöikää.

Rakentamisvaiheen pituus vaihtelee paljon hankkeittain. Pääsääntöisesti, mikäli luvittaminen sujuu yhdessä vuodessa, saadaan puisto sähköntuotantoon 2–3 vuodessa. Kun puisto liitetään sähköntuotantoon, aletaan siitä maksamaan kiinteistöveroja suoraan kunnalle.

Aurinkovoimalasta kunnalle vuosittain kertyvä kiinteistövero voi olla voimalan koosta riippuen joistain kymmenistä tuhansista euroista jopa yli miljoonaan euroon.

Vihreä sähkö houkuttelee myös teollisuusinvestointeja

Uusiutuva energia voi houkutella ympärilleen uusia yrityksiä, jotka ovat kiinnostuneita vihreän sähkön mahdollisuuksista. Energiaintensiiviset teollisuuslaitokset hakeutuvat mielellään vihreän energiantuotannon läheisyyteen, jolloin niiden on helpompi saavuttaa omat päästötavoitteensa. Jos alueelle rakennetaan uusia teollisuuslaitoksia, hyötyy kunta siitä työllisyyden kasvun ja verojen muodossa. Toisaalta myös olemassa olevalle teollisuudelle on asetettu entistä tiukemmat päästötavoitteet, joten myös käynnissä oleva teollisuus vaatii tulevaisuudessa entistä enemmän puhdasta sähköä. Koko ympäristö myös kiittää, kun tuotettu sähkö on uusiutuvasta lähteestä.