Tutkimus: Suomalaiset suhtautuvat aurinkovoimaan positiivisesti – aurinkovoimakehittäjien yhteenliittymä tähtää aurinkovoimatuotannon edellytysten parantamiseen Suomessa

Auringosta Energiaa -koalition tilaaman kansalaiskyselyn mukaan lähes kolme neljästä (74 %) suomalaisesta pitää aurinkovoimaa hyvänä asiana, sillä se korvaa fossiilisia energianlähteitä ja hidastaa ilmastonmuutosta. Alkuvuodesta toimintansa käynnistänyt, Suomessa toimivien teollisen mittakaavan aurinkovoimakehittäjien koalitio pyrkii parantamaan aurinkovoiman rakentamisen edellytyksiä Suomessa.

Kansalaisille tehdyn kyselyn mukaan suomalaiset suhtautuvat aurinkovoimaan positiivisesti. Sen lisäksi, että suurin osa suomalaisista uskoo aurinkovoiman korvaavan fossiilisia energianlähteitä ja hidastavan ilmastonmuutosta, lähes kolme neljästä suomalaisesta uskoo aurinkovoiman parantavan energiaomavaraisuutta (74 %). Vain harva, noin kymmenys suomalaisista kertoo olevansa huolissaan aurinkovoiman vaikutuksista.

Kyselyn mukaan suomalaiset toivovat Suomeen lisää uusiutuvaa energiaa ja erityisesti tuuli- ja aurinkovoima nostetaan kärkijoukkoon, kun kysytään, mitä energiatuotantomuotoa suomalaiset lisäisivät mieluiten.

– Kysely osoittaa, että suomalaiset pitävät aurinkovoimasta ja ovat myönteisiä sen lisäämistä kohtaan. Nyt onkin tärkeää kehittää Suomeen reippaasti ja vastuullisesti sekä aurinkovoimahankkeita, että alan parhaita käytäntöjä olemassa olevaan lainsäädäntöön pohjautuen, jotta investointiedellytykset saadaan kuntoon rasittamatta yhteiskunnan rajallisia resursseja tarpeettomasti. Aurinkotuotannon rakentaminen aiheuttaa hyvin vähän haitallisia vaikutuksia edes paikallisesti, joten luonto- ja muilta arvoiltaan vaatimattomien alueiden valjastaminen aurinkotuotantoon tulisi olla hyvin suoraviivaista, sanoo Auringosta Energiaa -koalitioon kuuluvan Ilmatar Energy Oy:n projektien liiketoimintajohtaja Erkka Saario.

– Suuren mittakaavan uusiutuvan sähköenergian tuotanto on välttämätön osa Suomen tulevaisuuden menestystarinaa, jossa pystymme tarjoamaan päästötöntä energiaa, sen jatkojalosteita ja näihin liittyvää osaamista räjähdysmäisesti kasvavilla maailmanlaajuisilla markkinoilla. Kotimainen aurinkovoima on merkittävä osa tätä yhtälöä, jatkaa Saario.

Auringosta Energiaa -koalitio: aurinkovoima on Suomessakin loppumaton, luotettava ja kestävä energialähde

Alkuvuodesta 2023 toimintansa aloittanut Auringosta Energiaa -koalitio kokoaa yhteen Suomessa toimivia aurinkovoimakehittäjiä, joiden tavoitteena on yhdessä edistää aurinkovoiman rakentamista Suomeen. Aurinkovoima on yksi maailmanlaajuisesti nopeimmin kehittyvistä energiamuodoista. Lappeenrannan teknillisen yliopiston mukaan aurinkoenergialla voidaan tuottaa tulevaisuudessa kymmeniä prosentteja Suomen uusiutuvan energian tarpeesta.

– Teollisen mittakaavan aurinkoenergiatuottajat eivät tarvitse valtion tukea. Auringosta Energiaa -koalition toimijat ovat valmiita investoimaan yli 10 miljardia euroa aurinkovoimaan Suomessa lähivuosien aikana, sanoo Martti Malmivirta, Korkia Oy:n hallituksen jäsen.

Auringosta Energiaa -koalition jäsenet ovat Suomessa toimivia aurinkovoimakehittäjiä. Yhteenliittymän jäseniä ovat Better Energy, Fortum Oyj, Forus Oy, Helen Oy, Ilmatar Energy Oy, Korkia, Neoen Renewables Finland Oy, Neova Oy, OX2, Skarta Energy Oy, Solarigo Oy, Solmar Consulting ja Valorem Energies Finland Oy.

Kansalaiskyselyn toteutti Pohjoisranta BCW helmikuussa 2023 Auringosta Energiaa -koalition toimeksiannosta. Kyselyn tarkoituksena oli kartoittaa suomalaisten asenteita aurinkovoimaa ja vihreää siirtymää kohtaan. Kyselyssä kysyttiin esimerkiksi suomalaisten preferenssejä eri energiantuotantomuotojen suhteen, asenteita hiilineutraalisuustavoitteen suhteen ja yleistä suhtautumista aurinkovoimaan. Kysely toteutettiin Bilendin M3 Research -verkkopaneelissa helmikuussa 2023. Kyselyyn vastasi 1000 18–75-vuotiasta suomalaista. Otos on iältään, sukupuoleltaan ja maantieteelliseltä sijainniltaan kansallisesti edustava. Aineiston virhemarginaali on noin +/- 3,1 prosenttiyksikköä suuntaansa.

Lisätietoa Auringosta Energiaa -koalitiosta:

Juha Mäkinen, johtava viestintäkonsultti
Pohjoisranta BCW
+358 40 570 9307
juha.makinen@bcw-global.com

Auringosta Energiaa -koalitio on teollisen mittakaavan aurinkoenergiakehittäjien yhteinen ääni, joka edustaa toimialaa.