Tutkimus: Aurinkovoiman uskotaan parantavan huoltovarmuutta ja lisäävän energiantuotannon omavaraisuutta Suomessa

Teollisen mittakaavan aurinkovoimakehittäjien Auringosta Energiaa -koalition tilaaman kansalaiskyselyn mukaan lähes kolme neljästä (74 %) suomalaisesta on sitä mieltä, että aurinkovoima lisää energiantuotannon omavaraisuutta ja yli puolet (57 %) uskoo aurinkovoiman parantavan Suomen huoltovarmuutta.

Energiaomavaraisuuden lisäksi suomalaiset uskovat, että aurinkovoima korvaa fossiilisia energianlähteitä ja hidastaa ilmastonmuutosta. Vain alle kymmenys suomalaisista kertoo olevansa huolissaan aurinkovoiman vaikutuksista, käy ilmi kyselytutkimuksesta.

– Kysely osoittaa, että suomalaiset tunnistavat aurinkovoiman merkityksen energiaomavaraisuuden sekä myös huoltovarmuuden saavuttamisessa. Lappeenrannan-Lahden teknillisen yliopiston mukaan aurinkoenergialla voidaan tuottaa tulevaisuudessa kymmeniä prosentteja Suomen uusiutuvan energian tarpeesta. Aurinkovoimahankkeisiin investoiminen muiden puhtaiden sähköntuotannon muotojen ohella tuo paljon kaivattua turvaa suomalaisiin kotitalouksiin ja vie meidät tasaisesti kohti energiaomavaraisuutta, kertoo Auringosta Energiaa – koalitioon kuuluvan Helen Oy:n aurinkopuistohankkeita kehittävä Tommi Göös.

Auringosta Energiaa on alkuvuodesta toimintansa käynnistänyt Suomessa toimivien teollisen mittakaavan aurinkovoimakehittäjien yhteenliittymä. Sen jäsenet pyrkivät lisäämään energiantuotannon omavaraisuutta ja kehittämään huoltovarmuutta parantamalla aurinkovoiman rakentamisen edellytyksiä Suomessa.

– Aurinkovoiman rooli huoltovarmuuden ja energiaomavaraisuuden takaamisessa voi jatkossa muodostua merkittäväksi, koska se on hajautettua, kotimaista ja se täydentää tuotantoprofiililtaan hyvin tuulisähkön tuotantoa. Siksi Suomessa on sekä turvallisuuden että talouden näkökulmista välttämätöntä panostaa aurinkovoiman kehittämiseen. Auringosta Energiaa -yhteenliittymään kuuluvat yhtiöt ovat valmiita investoimaan yli 10 miljardia euroa aurinkovoimaan lähivuosien aikana edesauttaakseen tätä yhteistä tavoitettamme, Göös jatkaa.

Auringosta Energiaa -koalition jäsenet ovat Suomessa toimivia aurinkovoimakehittäjiä. Yhteenliittymän jäseniä ovat Better Energy, Energiequelle Oyj, European Energy Suomi Oy, Fortum Renewables Oy, Forus Oy, Helen Oy, Ilmatar Energy Oy, Korkia, Neoen Renewables Finland Oy, Neova Oy, OX2, SAJM Holding Oy, Skarta Energy Oy, Solarigo Oy, Solmar Consulting, Tornator Oyj ja Valorem Energies Finland Oy.

Lisätietoja:

Juha Mäkinen
Johtava viestintäkonsultti
+358 40 570 9307
juha.makinen@bcw-global.com
Pohjoisranta BCW

Tommi Göös
Tuoteryhmäpäällikkö, tuuli ja aurinko
+358 50 448 5527
tommi.goos@helen.fi
Helen Oy

Kansalaiskyselyn toteutti Pohjoisranta BCW helmikuussa 2023 Auringosta Energiaa -koalition toimeksiannosta. Kyselyn tarkoituksena oli kartoittaa suomalaisten asenteita aurinkovoimaa ja vihreää siirtymää kohtaan. Kyselyssä kysyttiin esimerkiksi suomalaisten preferenssejä eri energiantuotantomuotojen suhteen, asenteita hiilineutraalisuustavoitteen suhteen ja yleistä suhtautumista aurinkovoimaan. Kysely toteutettiin Bilendin M3 Research -verkkopaneelissa helmikuussa 2023. Kyselyyn vastasi 1000 18–75-vuotiasta suomalaista. Otos on iältään, sukupuoleltaan ja maantieteelliseltä sijainniltaan kansallisesti edustava. Aineiston virhemarginaali on noin +/- 3,1 prosenttiyksikköä suuntaansa.

Auringosta Energiaa -koalitio on teollisen mittakaavan aurinkoenergiakehittäjien yhteinen ääni, joka edustaa toimialaa.

www.aurinkopuistot.fi